Jungilainen Coaching

Mitä on jungilainen coaching?

Jungilainen coaching on ohjattu kasvuprosessi, joka yhdistää tietoisen ja rationaalisen työskentelyn syvätason tiedostamattomaan, ei-rationaaliseen ja tunneperustaiseen kokemusmaailmaan. Se perustuu Carl Jungin syvyyspsykologiseen ihmiskäsitykseen ja teoriaan. Coaching-prosessissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja erityisesti aktiivista imaginaatiota siltana tiedostamattomaan. Työskentely ei edellytä minkäänlaista taiteellista lahjakkuutta. 


Jungilainen coaching EI OLE PSYKOTERAPIAA, mutta se voi olla muutosvoimaltaan hyvin syvä ja hoidollinen prosessi. Coaching sopii henkilöille, jotka eivät tarvitse psykoterapeuttista hoitoa, mutta jotka etsivät väylää henkilökohtaiseen kasvuun ja kokonaisempaan elämään. Jungilainen coaching on erinomainen työkalu elämän siirtymäkohdissa ja elämänvaiheisiin liittyvissä muutoksissa. Jungilainen coaching -työskentely edellyttää riittävän vakaata mielenterveyttä, eikä se ole hoitomuoto mielenterveyden ongelmiin. 


Jungilaisen coachingin prosessissa coach eli opas ja coachee eli opastettava ovat aina tasavertaisia aikuisia. Opastettava on oman elämäntilanteensa asiantuntija, ja myös vastuussa siitä.Jungilainen yksilöcoaching

Tapaamiset voivat toteutua lähitapaamisina Hyvinkäällä tai turvallisesti etäyhteydellä (ZoomPro). Henkilökohtaisen yksilöcoachingin prosessi koostuu 1 + 6 sessiosta, joista ensimmäinen on maksuton 30 min tutustumistapaaminen. Sen aikana arvioidaan, tuntuuko yhteistyö toimivalta, ja sen jälkeen opastettava on vapaa valitsemaan haluaako sitoutua kuuden tapaamisen prosessiin. Yksi tapaaminen on kestoltaan 60 min, ja tapaamiset toteutuvat viikoittain tai joka toinen viikko. Sovitut kotitehtävät tapaamisten välillä kuuluvat työskentelyyn. 


Hinta: 

129 € + alv 24% = 160 € / 60 min


Jungilainen ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on erinomainen ja edullinen vaihtoehto niille, jotka haluavat reflektoida, jakaa ja saada kasvun prosessiinsa oivalluksia ja tukea toisilta.
Tapaamiset voivat toteutua lähitapaamisina Hyvinkäällä tai turvallisesti etäyhteydellä (ZoomPro).


Ryhmäkoko on 3-8 henkilöä. Ryhmäcoachingin prosessi koostuu kuudesta istunnosta, jotka toteutuvat kahden viikon välein. Työskentelyyn kuuluvat sovitut kotitehtävät tapaamisten välillä.


Hinta: 

64,52 € + alv 24% = 80 € / 90 min


https://www.jungian-coaching.net/TÄÄLTÄ VOIT VARATA AJAN TUTUSTUMISTAPAAMISELLE 

TAI KYSYÄ LISÄÄ: 

https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics