Syvyyspsykologinen työskentely

"Täysin ennalta varautumatta astumme elämän toiselle puolikkaalle. Vai onko olemassa ehkä oppilaitoksia, jotka valmentavat 40-vuotiaita heidän tulevaan elämäänsä ja sen vaatimuksiin, aivan kuten tavalliset oppilaitokset tutustuttavat nuoret ihmiset tietoon maailmasta?

Ei, täysin varautumatta astumme elämän iltapäivään; ja mikä pahempaa, otamme tämän askeleen olettaen, että omat totuutemme ja ideaalimme toimivat tästä eteenpäinkin.

Mutta emme voi elää elämän iltapäivää elämän aamun säännöstön mukaan; koska se, mikä oli suurta aamulla, on vähäpätöistä illalla, ja mikä oli totta aamulla, on illalla muuttunut valheeksi."

- Carl Jung

Syvyyspsykologinen työskentely pohjaa analyyttiseen eli jungilaiseen psykologiaan ja ekopsykologiseen lähestymistapaan. Työskentelyn tavoite on laittaa liikkeelle prosessi omaksi itseksi tulemiseksi, luovuuden aktivoitumiseksi, oman elämäntehtävän löytämiseksi ja omien arvojen mukaisen, omaan luontoon juurtuneen ja merkityksellisen elämän elämiseksi.

Syvyyspsykologinen työskentely voi ohjata sinua:

1. Prosessoimaan nykyihmisen elämän keskeisimmän ja kriittisimmän siirtymävaiheen - keski-iän kriisin - ja käyttämään sitä porttina kohti aidompaa itseäsi

2. Ymmärtämään varjopuoltasi - sitä osaa kokemusmaailmastasi jonka olet oppinut ohittamaan ja joutunut työntämään pois tietoisuudestasi, "mielen kellariin"

3. Luomaan tietoisen yhteyden eri puoliin itsessäsi: tietoiseen ja tiedostamattomaan, rationaaliseen ja ei-rationaaliseen, maskuliiniseen ja feminiiniseen, kehoon ja mieleen, ja elämään enemmän kokonaisesti

4. Oivaltamaan oman henkisen polkusi, ja löytämään yhteyden syvempiin puoliin itsessäsi - tavoitteena individuaatiokehitys, todelliseksi itseksi tuleminen

4. Löytämään unityöskentelyn, aktiivisen imaginaation eli mielikuvatyöskentelyn sekä sisäisten hahmojen voiman ja mahdollisuudet

5. Löytämään yhteyden sisäisen maailmasi lisäksi ympäröivään maailmaan ja luontoon - tulemaan oivallukseen että olemme luontoa

Ketkä voivat hyötyä syvyyspsykologisesta työskentelystä?

Sisäinen kutsu oman elämän tutkimiseen saattaa tulla monenlaisessa muodossa: sairastuminen, avioero, lasten muuttaminen pois kotoa, tyytymättömyys työhön, alavireisyys ja kiinnostuksen puute asioihin jotka aiemmin tuntuivat tärkeiltä. Työskentelyn pariin hakeutuvat ihmiset kertovat usein olevansa jonkinlaisessa kriisissä, jonkinlaisessa elämän taitekohdassa josta on vaikea löytää suoraviivaista ulospääsyä.

Syvyyspsykologinen työskentely saattaa sopia sinulle, jos

  • Olet yli 35-vuotias
  • Olet siirtymässä tai elät elämän "toista puolikasta" ja tunnistat itsessäsi keski-iän kriisin merkkejä
  • Olet kysymässä, "Tässäkö kaikki on?" tai "Kenen elämää oikein elän?"
  • Kaipaat merkityksellisempää elämää ja tunnet muutoksen nousevan itsessäsi, mutta et tiedä miten etenisit
  • Pohdit suuria ja perustavanlaatuisia kysymyksiä olemassaolosta, ikääntymisestä, elämän rajallisuudesta tai kuolemasta, ja haluat käyttää jäljellä olevan elämäsi parhaalla mahdollisella tavalla  

Keskikohdassa elämän matkaa

löysin itseni pimeästä metsästä,

eksyneenä.

-Dante, Jumalallinen näytelmä