Aktiivinen imaginaatio -retriitti

13.6.2024 klo 9.00 -14.6.2024 klo 16.00, Ystävyyden Majatalo, Kruusila

Aktiivinen imaginaatio on psykiatri Carl Jungin kehittämä meditaationomainen harjoitusmuoto, jossa harjoittajan tiedostamaton ottaa kuvan, hahmon tai tapahtuman muodon. Aktiivinen Imaginaatio toimii siltana ja dialogin muodostajana sekä tietoisen ja tiedostamattoman että yksilöllisen ja kollektiivisen tiedostamattoman välillä, ja se voi tapahtua joko luovan työskentelyn tai unen prosessoinnin kautta. Aktiivista Imaginaatiota kutsutaankin toisinaan osuvasti "unen näkemiseksi hereillä ollessa".

Imaginaatiota voidaan harjoittaa Carl Jungin kuvaamassa modernissa muodossa, tai käyttäen raamina shamanistisessa perinteessä jo vuosituhansia käytettyjä harjoituksia kuten kokemuksellisia mielikuvamatkoja. Shamanistinen työskentely ja imaginaatio vaikuttavat dokumentoidun näytön perusteella olevan hyvin samankaltaisia menetelmiä, joiden tavoite on tulla yhteyteen sekä yksilön henkilökohtaisen tiedostamattoman että yksilön ylittävän, jaetun tiedostamattoman ulottuvuuden kanssa. Shamanistinen maailmankuva ja jungilainen kollektiivinen tiedostamaton pyrkivät siis kuvaamaan samoja inhimmillisiä syvyysulottuvuuksia.

Shamanistinen työskentely voi tarjota syvyyspsykologiasta kiinnostuneelle nykyihmiselle varsin käytännönläheisen ja luontaista luontoyhteyttä todentavan väylän aktiivisen imaginaation harjoittamiselle. Retriitin tarkoitus on ohjata tutkimaan omaa tapaa harjoittaa imaginaatiota ja löytää tai vahvistaa henkilökohtaista yhteyttä omaan sisäiseen maailmaan.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa jungilaisen ajattelun tai shamanistisen perinteen opiskelua. Harjoitukset perustuvat henkilökohtaiseen suoraan kokemukseen, jonka mahdollistumiseen tarjotaan erilaisia raameja. Mitään elämänkatsomuksellista tulokulmaa tai vakaumuksellisuutta ei edellytetä, eivätkä sellaiset myöskään ole este. 

Osallistujilta edellytetään yli 30 vuoden ikää sekä avoimuutta ja uteliaisuutta ei-rationaaliselle, imaginatiiviselle ja symboliselle, että myös terveen kriittistä ajattelua. Osallistujilta edellytetään myös hyvää perusmielenterveyttä: akuutissa kriisissä olevalle tai mielenterveyden ongelmista ajankohtaisesti kärsivälle retriitti ei ole oikea-aikainen.

Ohjaaja Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, ryhmä- ja yksilöpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja STOry, ekoterapeutti, joogaopettaja, jungilainen coach ACC (ICF), Qigong-ohjaaja, shamanismin harjoittaja.

Retriitin hinta on ohjelman osalta 340 e + alv 24% = 434 e. 

Jos yövyt Ystävyyden Majatalossa, (valinnan mukaan 1 hh tai 2 hh), on hinnasto tässä:
yö: 40 euroa per henkilö per yö
ateria: 7 euroa per ateria per henkilö
sauna: 5 euroa per kerta per henkilö
Jos tuot omat lakanat, -5 e.
Nämä maksetaan suoraan Ystävyyden Majataloon.

https://ystavyydenmajatalo.fi

Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2024 mennessä allaolevalla sähköisellä lomakkeella. Tämän jälkeen peruuntuneista osallistumisista peritään peruutusmaksuna 50% ohjelman hinnasta. Paikkoja on työskentelyn luonteen vuoksi rajoitetusti. Retriitti toteutuu, jos ilmoittautujia on vähintään 6.

Ilmoittaudun Aktiivinen imaginaatio -retriittiin: