Imaginaatiotyöskentely

Aktiivinen imaginaatio on psykiatri Carl Jungin kehittämä meditaationomainen harjoitusmuoto, jossa harjoittajan tiedostamaton ottaa kuvan, hahmon tai tapahtuman muodon. Aktiivinen Imaginaatio toimii siltana, dialogin muodostajana tietoisen ja tiedostamattoman välillä, ja se voi tapahtua joko luovan työskentelyn tai unen prosessoinnin kautta. Aktiivista Imaginaatiota kutsutaankin toisinaan "unen näkemiseksi hereillä ollessa". 

Aktiivista imaginaatiota voidaan harjoittaa Carl Jungin kuvaamassa modernissa ja meditatiivisessa muodossa, tai harjoituksessa voidaan hyödyntää alkuperäiskansojen shamanistisia menetelmiä kuten kokemuksellisia mielikuvamatkoja ja kehollista työskentelyä.

Imaginaatio- ja unityöskentely ovat usein luonteva osa (eko)psykoterapian prosessia, painottuen aina yksilön omien toiveiden ja luontaisten taipumusten mukaan. Ne voivat olla myös tärkeä osa henkisen ja ammatillisen kasvun prosessia silloinkin, kun psykoterapian tarvetta ei ole. 

Järjestän workshopeja imaginaatiotyöskentelyn kokemukselliseksi oppimiseksi ja oman työskentelytavan löytämiseksi.